top of page

ประวัติองค์กร

      เราเป็นธุรกิจที่แยกตัวมาจาก บริษัท ไทยแลนด์ ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี และแบบชุบสี ทั้งแบบแผ่นเรียบและแบบอัดลอน ลอนเล็กและลอนใหญ่รายแรกของประเทศไทย มีประสบการณ์กว่า 60 ปี รับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารได้คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ เป็นผลให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา 3 ดาว , 1 ดาว และ 3 ดี

Dr.Prasit.png

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ทำเนียบผู้บริหาร

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เป็นที่รู้จักทั้งในฐานะอาจารย์
นักลงทุนและฟื้นฟูกิจการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในเวลานี้
มีบริษัทที่ดูแล มากกว่า 6แห่ง อาทิ 
T.C.B. Home Center, C.M. Manufacturing TCB Daikure, Thai Barge Container Services
และ Thailand Iron Work เป็นต้น        เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี และแบบชุบสี ทั้งแบบแผ่นเรียบและแบบอัดลอน ลอนเล็กและลอนใหญ่ รายแรกของประเทศไทย มากด้วยประสบการณ์นับ 60 ปี รับประกันคุณภาพ ด้วยมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมด้วยความมุ่งมั่นของ

ทีมผู้บริหาร ได้คำนึงถึง คุณภาพของสินค้าและบริการ เป็นผลให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา 3 ดาว , 1 ดาว และ 3 ดี

บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี่ จำกัด

849431.jpg

บริษัทได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 

ชื่อว่า บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์  จำกัด  

มีสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  การจัดตั้งบริษัทขึ้นนั้น เป็นการร่วมลงทุนกันระหว่าง ผู้ลงทุนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีขึ้นเองภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นรายแรกของประเทศ  บริษัทจึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลานั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นผู้รับรองการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

   

 ในปี พ.ศ.2503  เป็นปีแรกที่สายการผลิตซึ่ง ประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน  ได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็ก ชุบสังกะสีเป็นครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทได้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จำนวน 1,000 แผ่นแรกแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวง ชนชาวไทย 

บริษัทซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันประกอบด้วย บริษัท มิตซุย จำกัด, บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ กลุ่มครอบครัวลีสวัสดิ์ตระกูล ได้นำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียน และดำรงสถานะเป็นบริษัทรับอนุญาต ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2535 นอกจากนั้น บริษัทได้ย้ายสถานประกอบการจากเดิมที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากการขยายตัวของ เขตเมืองและพื้นที่ที่ใช้อยู่อาศัยชั้นในในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนั้น บริษัทได้สร้างโรงงานใหม่และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นกระบวน การผลิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณลักษณะหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างสมบูรณ์       

           

ในปี พ.ศ.2537  บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด  ชื่อว่า บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)  และจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น  100   ล้านบาท  นับตั้งแต่ที่บริษัทได้ก่อตั้งมา บริษัทได้สั่งสมประสบการณ์ และชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่น เหล็ก ชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบ สังกะสีเคลือบสี คุณภาพสูง  และมีความหลากหลายในรูปแบบและชนิดของการอัดลอน ได้แก่ ชนิดลอนใหญ่,ชนิดลอนเล็ก,ชนิดลอนเหลี่ยม และชนิดแผ่นเรียบ   ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สามดาว”  สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดอัดลอน  และ “TIW” สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่นเรียบ นอกจากนั้นบริษัทได้เพิ่มแขนงธุรกิจของบริษัท คือกิจกรรมการให้บริการติดตั้งหลังคาและผนัง โดยให้บริการต่อเนื่อง แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการในแต่ละโครงการก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วประเทศ         

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจด้านโลหะเคลือบและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

พันธกิจ
  • เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต
        และ จำหน่ายแผ่นโลหะเคลือบ
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการให้บริการที่ดีและสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • หาพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ
เป้าหมาย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม และ ต่อเนื่อง ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและ
รูปแบบการใช้งาน

พื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ที่มีความนิยมและแนวคิดในเรื่องวัสดุและหรือรูปแบบที่ใช้ในการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
กลยุทธในการดำเนินงาน
บริษัทไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ โดยล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2555 บริษัทประสบความสำเร็จในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถใช้ได้ทั้งเป็นวัสดุมุงหลังคาและผนัง และได้นำออกสู่ตลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีชื่อว่า “ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบสี” ภายหลังจากที่ได้ออกวางตลาด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาดและผู้บริโภค ความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ของบริษัทมีมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มจำนวนสีของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภคเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของบริษัท ซึ่งได้แก่ “ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี” ก็ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องดังเดิมเช่นกัน
bottom of page